Lọc Theo Giá

Phân Loại Theo Máy

Phân Loại Theo Body Nikon

Phân loại linh kiện và da cao su theo từng body và Lens Nikon

Chuyên thay thế và cung cấp Linh Kiện và da Cao su Nikon

Note : Những model không có link vui lòng call đặt hàng : 0988 964 636

Nikon D600 body, back view

Linh kiện và da cao su cho dòng máy chuyên nghiệp Nikon

 • Nikon D1, DX sensor, June 15, 1999 - Discontinued
 • Nikon D1X, DX sensor, February 5, 2001 - Discontinued
 • Nikon D1H, DX sensor, high speed, February 5, 2001 - Discontinued
 • Nikon D2H, DX sensor, high speed, July 22, 2003 - Discontinued
 • Nikon D2X, DX sensor, September 16, 2004 - Discontinued
 • Nikon D2HS, DX sensor, high speed, February 16, 2005 - Discontinued
 • Nikon D2XS, DX sensor, June 1, 2006 - Discontinued
 • Nikon D3, FX/Full Frame sensor, August 23, 2007 - Discontinued
 • Nikon D3X, FX/Full Frame sensor, December 1, 2008 - Discontinued
 • Nikon D3S, FX/Full Frame sensor, October 14, 2009 - Discontinued
 • Nikon D4, FX/Full Frame sensor, January 6, 2012 - Discontinued
 • Nikon D4S, FX/Full Frame sensor, February 25, 2014 - Discontinued
 • Nikon D5, FX/Full Frame sensor, January 5, 2016

D700 with AF-S 24-85mm f/3.5-4.5 G

Cung cấp linh kiện và thay thế da cao su cho các dòng máy fullfram Nikon

 • Nikon D100, DX sensor, February 21, 2002 - Discontinued
 • Nikon D200, DX sensor, November 1, 2005 - Discontinued
 • Nikon D300, DX sensor, August 23, 2007 - Discontinued
 • Nikon D300S, DX sensor, July 30, 2009 - Discontinued
 • Nikon D700, FX/Full Frame sensor, July 1, 2008 – Discontinued
 • Nikon D800, FX/Full Frame sensor, February 7, 2012 - Discontinued
 • Nikon D800E, FX/Full Frame sensor, April 2012 - Discontinued
 • Nikon D600, FX/Full Frame sensor, September 13, 2012 - Discontinued
 • Nikon D610, FX/Full Frame sensor, October 2013
 • Nikon Df, FX/Full Frame sensor, November 2013
 • Nikon D810, FX/Full Frame sensor, June 2014
 • Nikon D750, FX/Full Frame sensor, September 11, 2014
 • Nikon D810A, FX/Full Frame Sensor, February 2015
 • Nikon D500, DX sensor, January 5, 2016

Chuyên thay da cao su và linh kiện thay thế chop các dòng máy crop Nikon

 • Nikon D70, January 28, 2004 - Discontinued
 • Nikon D70S, April 20, 2005 - Discontinued
 • Nikon D80, August 9, 2006 - Discontinued
 • Nikon D90, August 27, 2008 - Discontinued
 • Nikon D7000, September 15, 2010 - Discontinued
 • Nikon D7100, February 21, 2013
 • Nikon D7200, March 2, 2015

Cung cấp và thay thế da cao su cho các dòng máy ống kinh ròi Nikon dòng máy dành cho người mới chơi .

 • Nikon D5000, April 14, 2009 - Discontinued
 • Nikon D5100, April 5, 2011 - Discontinued
 • Nikon D5200, November 6, 2012
 • Nikon D5300, October 17, 2013
 • Nikon D5500, January 5, 2015
 • Nikon D5600

Cung cấp và thay thế da cao su cho các dòng máy ống kinh ròi Nikon dòng máy dành cho người mới chơi .

 • Nikon D50, April 20, 2005 - Discontinued
 • Nikon D40, November 16, 2006 - Discontinued
 • Nikon D40X, March 6, 2007 - Discontinued
 • Nikon D60, January 29, 2008 - Discontinued
 • Nikon D3000, July 30, 2009 – Discontinued
 • Nikon D3100, August 19, 2010 - Discontinued
 • Nikon D3200, April 19, 2012
 • Nikon D3300, January 7, 2014
 • Nikon D3400, August 17, 2016

Note : Những model không có link vui lòng call đặt hàng : 0988 964 636

Nhận xét

No data found

Tin nhắn mới